Prevence

Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (NCOZ) se zapojila do celoevropské preventivní kampaně s názvem „Say No!“, která je zaměřená na zvyšování povědomí a posílení mechanismů hlášení a podpory v reakci na hrozbu online sexuálního nátlaku a vydírání dětí.

 

Kampaň s názvem #SayNo! (Řekni Ne!) spustil v polovině roku 2017 Evropský policejní úřad Europol varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí.

 

Online sexuální nátlak a vydírání je jedním z nových kriminálních jevů, které s sebou přináší digitální éra. Týká se nejen dospělých, ale i nezletilých dětí. Díky rozmachu technologií, rostoucímu přístupu k internetu i široké dostupnosti mobilních zařízení je páchání takové trestné činnosti čím dál snadnější.

 

Mezi hlavní motivy dospělých pachatelů, kteří si za své oběti vybírají nezletilé, patří:

  • sexuální zájem o děti, kdy cílem vydírání je získání intimních materiálů (fotografií anebo videí dítěte) od obětí nebo vylákání dítěte mimo prostředí internetu a přinucení k pohlavnímu styku;
  • ekonomické úmysly, kdy cílem vydírání je finanční zisk.

 

Neměla by se podceňovat osobní a psychická daň, kterou oběti tohoto trestného činu zaplatí. Jsou známy případy, kdy se děti, jež se staly obětmi tohoto trestného činu, uchýlily k sebepoškozování, vykazovaly sebevražedné sklony, nebo spáchaly sebevraždu. Mnoho případů online nátlaku a vydírání dětí na internetu není vůbec hlášeno. Důvodem je fakt, že se oběti stydí za materiály poskytnuté pachateli, nebo si vůbec neuvědomují, že se staly obětmi trestného činu.

 

Kampaň zahrnuje krátký film dostupný ve všech jazycích Evropské unie, který pomáhá lidem rozpoznat potenciálně rizikový kontakt, resp. komunikaci vedoucí k sexuálnímu nátlaku a vydírání, poskytuje online preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním orgánům.

 

V rámci národní kampaně Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí NCOZ připravila preventivní materiály (komiks a dokument osvětově-edukativního charakteru). Jsou primárně určeny pro děti ve věku 12-15 let s možným přesahem na věkovou hranici 9 – 11 let s doprovodným výkladem kompetentní dospělé osoby. Dále je mohou využít rodiče, pedagogičtí pracovníci, koordinátoři a metodici prevence a zástupci subjektů ze státního i soukromého sektoru zabývající se přímo prevencí rizikové virtuální komunikace nebo prevencí kriminality či prevencí sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže obecně.

 

Děti stále více využívají internetové prostředí pro komunikaci a formování vztahů a tento fakt by měl být považován za přirozenou součást jejich vývoje. Nicméně naší společnou odpovědností je poučit děti o hrozbách, se kterými se mohou setkat a rovněž je chránit tak, aby pro ně bylo internetové prostředí co možná nejbezpečnější.

 

VIDEO „ŘEKNI NE!/Say No!“ v českém jazyce naleznete na YouTube ZDE či přímo na stránkách Policie ČR: http://www.policie.cz/clanek/sayno.aspx

 

Další informace o kampani Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí naleznete na www.policie.cz v sekci Prevence (Akce a projekty), na stránkách NCOZ v sekci Prevence či na specializovaných webových stránkách Europolu: https://www.europol.europa.eu/sayno.

 

REKNINE_A4.jpg (171544)

 

 
 
Prevence rizikového chování

Legislativa: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pravni-predpisy-1

 

Školní preventivní program

 

1.       Prevence před úrazy:

-          http://jezkovyvoci.info/

 

2.       Šikana:

-          Film http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/mezi-stenami/mezi-stenami-film-o-sikane-na-zakladni-skole

-          Informační portál o šikaně http://www.minimalizacesikany.cz/

-          Metodický pokyn MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=Metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+pro+prim%C3%A1rn%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD+%C5%A1kol%C3%A1ch

 

3.       HIV – AIDS

-          Film: Mezi nimi – film o problematice HIV/AIDShttp://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/mezi-nimi/mezi-nimi-film-o-problematice-hivaids

-          Vše o AIDS http://www.prevencehiv.cz/

 

4.       Bezpečně s internetem

-          Seznam se s internetem http://www.seznamsebezpecne.cz/

-          Desatero o bezpečném internetu  http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx

-          7 lekcí, které z tebe udělají experta internetového zabezpečení https://www.seduo.cz/7-lekci-ktere-z-tebe-udelaji-mistra-internetove-bezpecnosti

-          Pomoc - online http://onlinehelpline.cz/

-          Tipy pro ochranu dětí využívajících internet http://www.bezpecnyinternet.cz/

 

google-site-verification: google3eb8996ec1a779bc.html

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Pod Ralskem 572
471 24, Mimoň
IČ: 48283011
+420 487 864 527 zs_ralsko@volny.cz